Mine bøger
 
     Akvareller
 
  H.C.Andersen
 
     Foredrag
 
     Traveture
 
     TV

Jysk Lokalhistorisk Forlag,  Skørpingvej 41,  Astrup, 9510 Arden,   tlf: 21 47 92 97,   qvistorff@qvistorff.dk


                   


 

                  TV-VÆRTEN HELGE QVISTORFF


Min fjernsynsdebut havde
jeg i en Poul Thomsen-
udsendelse om ”Den jyske
puma”, som jeg havde set
ganske tæt på, da jeg en
efterårsdag gik tur i Rold
Skov. Det fortsatte med,
at Poul Thomsens lavede
en portrætudsendelse om
mig i tv-serien ”Mit Dan-
mark”.

Det var historien om man-
den, der med ét havde lagt
hotelbranchen bag sig og
havde fulgt drømmen om
at leve et liv i naturen, var
flyttet ud i et lille hus midt
i Rold Skov og nu skrev
og holdt foredrag om livet
i vore skove eller gik tur
med folk i den store skov
ved Rebild og Rold.

Nogen må have syntes,
at jeg havde nogle evner
som tv-vært, for det er
siden hen blevet til langt
over hundrede tv-udsen-
delser, hvor jeg har fortalt
om de danske skove og
frem for alt om Nordjylland.
                
 

DE DANSKE SKOVE

Baggrunden for den store tv-serie om de danske skove på DR1 var, at
jeg syntes, at vore skove var en af vore største naturseværdigheder,
men at der var meget lidt fokus på dem. Det mente Danmarks Radio,
Skov- og Naturstyrelsen og en række fonde åbenbart også, og dermed
kunne jeg påbegynde arbejdet på serien, og det arbejde skulle komme
til at vare 1½ år.
Det var min tanke, at alle større skovområder samt skove med et sær-
ligt særpræg skulle omtales og beskrives, men også at historien om
vore mest almindelige træer skulle med. I alt blev det til 12 udsendel-
ser, der blev optaget samme måned, som de blev sendt året efter.
Det var en glæde for mig, at serien blev en stor succes, og at udsen-
delserne havde op til en million seere. Siden hen er serien blev gen-
udsendt adskillige gange.


DET UKENDTE NORDJYLLAND

Kort efter at TV2 Nord blev etableret, blev det foreslået, at jeg lavede
en række udsendelser om Nordjylland.  Det blev til tv-serien   ”Det
ukendte Nordjylland”, med et månedligt program gennem 2½ år – 30
udsendelser i alt, hvor jeg besøgte forskellige lokaliteter i Vendsyssel,
Han Herred og Himmerland og fortalte de mere ukendte historier om
mennesker, landskaber og byer.

Det er med taknemmelighed, at jeg ser tilbage på disse udsendelser,
for de var i høj grad medvirkende til, at jeg virkelig lærte Nordjylland
at kende. Samtidig er tv-serien et omfattende øjebliksbillede af lands-
delen, som man en dag vil kunne i et historisk lys.

Tv-serien blev til en bog af samme titel og en lang række foredrag.


3 TIMER I DØGNET

”3 timer i døgnet” var en tv-serie på TV2 Nord, hvor jeg sammen med
tegneren Jess Larsen prøvede at beskrive, hvad der skete i Nordjyl-
land i løbet af tre af døgnets timer. Han i tegninger og akvareller og
jeg i tale. Da serien var på otte programmer, kom vi igennem hele
døgnet. Serien havde et humoristisk præg på grund af Jess Larsens
og mine småskævlerier undervejs.


FØR GRÆNSERNE VISKES UD

Den seneste tv-serie, jeg har lavet, er ”Før grænserne viskes ud” på
TV2 Nord. Det skulle være et billede af hver af de 27 nordjyske kom-
muner fra sidste kommunesammenlægning i 1970 og frem de nye
kommunesammenlægninger i 2007.

Det tog næsten to år at lave serien. Dels på grund af det store re-
searcharbejde, men også fordi det tager tid at optage så mange ud-
sendelser.

At skulle beskæftige mig med kommunale og sociale forhold var noget
helt nyt for mig. Ellers har det kun været menneskene og den nordjys-
ke natur, jeg har interesseret mig for.

På en måde har disse udsendelser været et farvel til de gamle kom-
muner og det gamle Nordjylland, og jeg er lykkelig for, at jeg har været
medvirkende til at kunne sige et pænt farvel.


  Tilbage til:       Forsiden