Mine bøger
 
     Akvareller
 
  H.C.Andersen
 
     Foredrag
 
     Traveture
 
     TV

Jysk Lokalhistorisk Forlag,  Skørpingvej 41,  Astrup; 9510 Arden,   tlf: 21 47 92 97,   qvistorff@qvistorff.dk


         ISBN 978-87-93500-36-5
                 Forlaget griffle


Helge V. Qvistorff fortæller i denne
bog den spændende historie om fir-
maet SAWO og om iværksætteren
Flemming Kaj Christensen.

I 1962 åbnede en ung mand et værk-
sted i Støvring i Himmerland. Det kom
der meget godt ud af, for med en
uddannelse som smed og en særlig
interesse i hydraulik, var han med i
hydraulikkens barndom, hvor man så
småt begyndte at montere kraner på
lastbiler.

Det blev til rigtig mange kraner, og
den initiativrige og karismatiske unge
mand, Flemming Kaj Christensen, op-
førte snart fabrikker og værksteder
rundt om i Jylland og senere på øer-
ne. Det er historien om hans firma
SAWO, der i dag er Danmarks stør-
ste, hvad angår hydraulik, herunder
kraner, hejs, påhængsvogne og ser-
vice til lastbilmarkedet. Men det er
også historien om en mand, der fra barnsben med ukuelighed måtte
kæmpe for at nå sine mål.


Købes hos boghandlerne
Pris: 249,- Kr.
indb.


 
SAWO
- et industrieventyr

. . . En dag gik den ledende direktør gennem svejseafdelingen, og med
et smil gik han hen til den unge mand, slog ham på skulderen og spurg-
te: »Er det dig, der hedder Flemming og er den tossede dansker?«
Spørgsmålet var ret indlysende, og direktøren var sikkert ikke den ene-
ste, der havde den opfattelse. Sagen var, at den unge dansker, der nu
havde arbejdet på fuld tid i et par måneder, ikke fik nogen løn. Ønsket
om at komme på hydraulikskolen havde været så stort, at han havde
tilbudt at arbejde kvit og frit, bare han kunne få lov til at deltage i un-
dervisningen . . .

. . . Hans barnebarn Maria udtrykker det således: »Farfar har lige så
længe, jeg kan huske, altid været meget hårdt arbejdende, og alder
er ikke noget, der stopper ham! Vi var i juletræerne sammen - bare
ham og jeg. Han knoklede derudad. Der skulle laves bundter med
pyntegran, spidses, nettes og fældes juletræer, han arbejdede og ar-
bejdede med meget få og korte pauser. Da dagen gik på hæld, var
jeg helt udkørt og kroppen godt øm. Men det var også efter en dag
med hårdt fysisk arbejde og mange tunge løft. Men farfar udviste
ikke tegn på træthed, han sagde i stedet: Jeg synes, det er så dejligt
at blive blæst igennem sådan en hel dag, man bliver så frisk.« . . .


I dag står der en elefant ved hver af SAWOs afdelinger


  Tilbage til:       Mine bøger      Forsiden