Mine bøger
 
     Akvareller
 
  H.C.Andersen
 
     Foredrag
 
     Traveture
 
     TV

Skandinavisk Bogforlag - Jysk Lokalhistorisk Forlag,  Hedevej 40,  9575 Terndrup,   tlf: 98 39 17 97,   qvistorff@qvistorff.dk


         ISBN 87-88293-71-8
         


Ikke længe efter Rold StorKro
åbnede sine døre i 1958, udgav
kroen en travetursbog med titlen
6 ture gennem Danmarks største
skov
af Jens Hvass.
I 1999 udkom Min yngligstur i
Rold Skov
15 ture med hver
sin forfatter ved Helge Qvistorff.
Begge bøger er imidlertid udsolgt,
men denne nye bog er en frem-
ragende efterfølger med turbe-
skrivelser på ture fra 5,6 - 19,5
kilometers længde.

Pris: 125,- Kr.

Købes hos ROLD STORKRO
Vælderskoven 13, 9520 Skørping

mail:
roldstorkro@rold.dk


 
Med statsskovrider Bendt Egede Andersen
på 6 ture i Rold Skov

Bendt Egede Andersen og Rold Storkro 2016
under redaktion af Helge Qvistorff


. . . . Efter vi har drejet, kommer der på vores venstre hånd en forstligt
set meget smuk bøgeskov, der nok er omkring 120 år. Vi ser, hvordan
de unge bøge er ved at forynge sig, hvor lyset kommer ned gennem
bøgetræerne. Den har nået en alder, hvor vi lige så stille er ved at løsne
op og skabe selvforyngelse i bunden. Man lysner op i sådan en bøgeskov
ved at gå ind og hugge nogle træer med års mellemrum, og man hugger
efter det, der hedder måldiameterprincippet. Det vil sige, at man tager
de største træer. Det er dem, der har den højeste pris, og så kommer der
nogle lysninger, og de lidt mindre træer får så lov til at vente til næste
gang. På den måde sikre vi, at så mange træer som muligt kommer op i
den højeste prisklase, når vi skal sælge dem.

Samtidig med, at bevoksningen forynger sig selv, når der ikke er flere af
de gamle træer tilbage, er der en ny bøgebevoksning på vej. På hele arealet.
Det er ikke helt rigtigt, at der ikke er nogle gamle træer, for her i skoven
lader vi altid en 10-15 træer af de gamle stå tilbage. De skal stå og blive
rigtig gamle sammen med de nye, der kommer op, og skal så være træer,
der får lov til at gå til af sig selv. Så selv om det er en produktionsbevoks-
ning er der gamle træer til gavn for spætter, svampe og anden biodiversitet
- også i produktionsskoven. Vi forsøger altid at forene de forskellige hen-
syn med vores skovdrift på hvert eneste areal i skoven.


  Tilbage til:       Mine bøger      Forsiden